Aktualności

Published: 16.05.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MEAT-HIT DARIUSZ NAWOROL SP.K.  zawiadamia, iż do realizacji przedmiotu zamówienia: „ZAKUP INNOWACYJNYCH USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZWIERZĄT”, została wybrana oferta Wykonawcy: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN

Zawiadomienie o  wyborze oferty 2